Ustawienie systemowe jako psychoterapia

Wśród psychoterapii musimy wymienić dwa podstawowe jej rodzaje: psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa. Każda z nich opiera się na innym podejściu i innej metodologii początkowej. Skuteczność poszczególnych psychoterapii może być zróżnicowana. Zdarza się, że konotacje społeczne z daną dolegliwością psychologiczną nie są do przezwyciężenia na drodze terapii indywidualnej i tylko terapia grupowa jest w stanie skutecznie pomóc.

Metoda Hellingera jako psychoterapia

ustawienia systemowe berta hellingeraJedną z form psychoterapii są tzw. ustawienia systemowe. Jest to rodzaj psychoterapii grupowej, w której dochodzi do rodzinnej interakcji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Zdarza się, że osoby zmarłe są zastępowane w tej terapii przez wykwalifikowanych psychoterapeutów, którzy mają za zadanie odkryć również związki pomiędzy osobami żyjącymi, a krewnymi którzy zmarli. Ustawienia systemowe Berta Hellingera opierają się na zasadzie, że błędy nowych pokoleń są bardzo często projekcjami błędów popełnianych przez naszych przodków. Cała teoria opiera się na pozagenetycznym przekazywaniu określonych wzorców zachowań i skłonności psychicznych. Wg teorii Hellingera źródła problemów psychicznych należy w pierwszej kolejności upatrywać w najmniejszej komórce społecznej jaką jest rodzina, nawet jeżeli problemy te są projektowane poza tą komórką. Tak np. problemy socjopatyczne, takie jak niemożność zaufania kolejnym partnerom, są przyczyną problemów przeniesionych z podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Wszystkie terapie realizowane w systemie psychoterapii berta hellingera odbywają się przy jak największej frekwencji ze strony rodziny. Oczywiście, bywają sytuacje, kiedy to rodzina jest zapisywana na psychoterapie i w takich okolicznościach obecność całej rodziny jest naturalną sprawą.