Szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności

Odzyskiwanie pieniędzy od kontrahentów nie jest zadaniem łatwym. Jest ono tym bardziej utrudnione, gdy dany stosunek prawny, na podstawie którego możemy oczekiwać zapłaty powstał zagranicą. Obecnie w ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej takie sytuacje występują coraz częściej. 

Profesjonalne firmy zajmujące się windykacją

windykacja należności we francjiZ tego też powodu na rynku polskim powstają firmy, które są w stanie nam pomóc w odzyskaniu naszych pieniędzy. Nie dotyczy to wyłącznie długu, który powstał w Polsce. Tego typu przedsiębiorstwa starają się co do zasady nie ograniczać obszaru swojej działalności. Coraz częściej ich obszar działania obejmuje coraz więcej państw Unii Europejskiej. Przykładem może być Francja. Działalność tego typu firmy opiera się oczywiście na bardzo dobrej znajomości przepisów prawa francuskiego. Dzięki temu możliwa jest szybka i skuteczna możliwość odzyskania tego typu środków. Jeśli chodzi zatem o proces taki jak windykacja należności we francji wygląda ona bardzo podobnie, jak ta prowadzona w Polsce. W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Następnie podejmowane są z nim rozmowy dotyczące warunków spłaty należności. W przypadku braku współpracy firma kieruje w naszym imieniu sprawę do właściwego sądu francuskiego. On z kolei wydaje orzeczenie. Na podstawie otrzymanego w ten sposób dokumentu możemy podjąć próby odzyskania środków przez właściwe organy egzekucyjne.

Oczywiście w ramach współpracy z profesjonalną firmą nie musimy podejmować większości z tych działań osobiście. Wystarczy, że udzielimy pełnomocnictwa. Jest to specjalny dokument, który uprawnia taką firmę do działania w naszym imieniu na wszystkich możliwych płaszczyznach w danej sprawie.