Szkolenia z ochrony danych osobowych

Liczne ułatwienia i coraz większa dostępność do różnego rodzaju usług niesie ze sobą tak samo wiele zalet i udogodnień, jak i zagrożeń. Nasze dane osobowe podawane są w wielu różnych miejscach, a nieumiejętne przetrzymywanie ich rodzi niebezpieczeństwo ich wycieku, który może mieć bardzo negatywne konsekwencje

Potrzeba szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

ochrona danych osobowych szkolenieDane wrażliwe w niepowołanych rękach mogą być przyczyną wielu problemów, dlatego szumnie wprowadzona ostatnio ustawa o RODO miała na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa. W wielu firmach, gdzie podkreślano jak ważna jest ochrona danych osobowych szkolenie dla pracowników było czymś obowiązkowym tuż po wejściu ustawy w życie. Takie spotkania miały na celu uczulenie pracowników na zwracanie szczególnej uwagi przy przetwarzaniu danych osobowych. Pokazywano możliwe zagrożenia wiążące się z wykorzystaniem danych wrażliwych przez osoby niepożądane oraz tłumaczono, jak wielkie konsekwencje dla firmy może mieć niekontrolowany wyciek danych. Tłumaczono także, jak dokładnie rozumieć „dane osobowe” w rozumieniu nowej ustawy, ponieważ szum medialny spowodował cały szereg nadinterpretacji w tym zakresie. Dla wielu osób sporym zaskoczeniem była informacja, że samo imię i nazwisko nie zawsze jest daną osobową, ponieważ musi być możliwość przyporządkowania danego imienia i nazwiska do konkretnej osoby. Na tej samej zasadzie sam nr PESEL bez przypisania do konkretnej osoby nie jest daną osobową w rozumieniu RODO.

Ochrona danych wrażliwych jest kluczowa w dzisiejszych czasach, jednak tak duże zamieszanie wywołane pojawieniem się RODO jest zaskakujące, ponieważ Ustawa o ochronie danych osobowych funkcjonowała w Polsce już od 1997 roku. Osiągnięty efekt znacznego zwiększenia uwagi na przetwarzanie danych osobowych należy jednak uznać za największy sukces RODO.