Świeca na roraty

Wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie przygotowania do świąt bez uczestnictwa w nabożeństwach czy mszach. Dzięki nim mamy możliwość przeżywania i zbliżania się do tajemnicy wielkich świątecznych chwil jakie obchodzimy dwa razy w roku.

Świeca roratnia w kościele

świece roratkiNiezaprzeczalnie w roku kalendarzowym obchodzimy dwa duże święta. Wielkanoc oraz Boże Narodzenie. W czasie poprzedzającym te święta mamy czas w którym możemy przygotować się do tych świąt duchowo. W czasie Wielkanocnym mamy wielki post, gorzkie żale oraz drogę krzyżową, a przed Bożym Narodzeniem jest adwent i w tym czasie uczestniczymy w mszach roratnich. Msze roratnie są odprawiane rano lub wieczorem. Przed lub po wschodzie słońca. Choć na roraty przynosimy świece lub w przypadku dzieci lampiony mało kto zastanawia się nad ich złożoną symboliką. Świeca roratnia zwana roratką lub roratnicą umieszczana jest w kościołach w czasie odprawiania mszy. Zgodnie z tradycją świece roratki są najczęściej koloru białego lub jasnożółtego. Ozdabia się je za pomocą białej lub niebieskiej wstążki oraz mirtem. Rośliną o zielonym kolorze. W świątyniach świeca ta stoi niedaleko ołtarza. Roratka symbolizuje Matkę Boską, która to w czasie adwentu nosi w swoim łonie Jezusa Chrystusa który określany jest jako prawdziwa światłość. W domach roratkę umieszcza się obok figurki lub obrazu Matki Bożej. Świeca ma wskazywać nam na czas oczekiwania na narodzenie Zbawiciela. Maryja ukryta w symbolu świecy niesie światu Jezusa Chrystusa naszego Boga. Każda msza roratnia jest mszą wotywną mówiącą o Maryi Pannie i tajemnicy przyjścia Boga na świat w postaci człowieka. Świeca ta jest nieodłącznym elementem każdej mszy roratniej.

Świeca jest cichym symbolem, który ma nam ukazywać światłość która zbliża się do nas w postaci dzieciątka Jezus. Świeca jest symbolem tajemnicy miłości Boga do każdego z nas. Bóg przemawia do nas obrazami i często w najprostszy sposób jaki jest dostępny. Jakże subtelny i ponadczasowy to symbol.