Sprawdzony producent bram ppoż

W dużych budynkach, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób konieczne jest stosowanie skutecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aktualne wymagania zawarte są w normach, ustawach, dyrektywach czy rozporządzeniach. Niemniej jednak projektant obiektu musi stosować środki ochrony bierne oraz czynne żeby móc spełnić wszystkie wymogi. Do tych pierwszych zaliczyć można chociażby natrysk wzmacniający konstrukcję.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

bramy rolowane od producentaDo drugiej kategorii zaliczają się systemy sygnalizacji pożaru. Bardzo istotne są również bramy rolowane od producenta posiadającego certyfikaty na tego typu konstrukcje. Zadaniem bram przeciwpożarowych jest zapewnienie bezpiecznego przejścia pomiędzy strefami pożarowymi. Bramy mogą być zamykane ręcznie lub mechanicznie. Co więcej są one wyposażone w specjalne trzymacze umożliwiające ich zblokowanie i w ten sposób zdławienie ognia w jednej strefie. Jak już wcześniej wspomniano tego typu konstrukcje muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty potwierdzające skuteczność ich działania w warunkach zagrożenia. W tym celu przeprowadzane są badania na zgodność z normami w jednostkach akredytowanych. Jeśli zostaną spełnione parametry wymagane przez normę brama otrzymuje certyfikat potwierdzający ten fakt. Jest to niezwykle istotne dla projektantów oraz później użytkowników.

Praktycznie wszystkie wyroby budowlane, które mają być stosowane w strefach chronionych muszą posiadać stosowne dokumenty. Bramy przeciwpożarowe dostępne są w klasach odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 90 lub EI 120. Wszystkie ich elementy wykonywane są ze stali, która zapewnia wysoką odporność ogniową. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnieniem jest zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku. W tym celu w obiekcie zaprojektowane muszą zostać różne zabezpieczenia.