Przeznaczenie gaśnicy typu B

 

Gaśnice to urządzenia, których jedynym zadaniem jest umożliwienie gaszenia różnego rodzaju pożarów. Każda gaśnica ma oznaczony swój konkretny typ i oznaczenie to wskazuje, do jakiego pożaru należy jej używać. Niezastosowanie się do wskazówek może spowodować, że albo nie ugasimy pożaru, albo w skrajnych przypadkach go zaostrzymy, dlatego warto sobie zdawać sprawę z ich oznaczeń. 

Typy i rodzaje gaśnic pożarowych

gaśnice typu bGaśnice znajdują się w każdym obiekcie publicznym, takim jak galerie handlowe czy biura, ale też powinny być w każdym samochodzie, a najlepiej też w każdym domu. Każda gaśnica ma czerwony kolor i nie ma możliwości, aby wyglądała inaczej – taki jest wymóg. Gaśnice na pierwszy rzut oka różnią się wielkością, a co za tym idzie pojemnością – te znane nam z samochodów są małe i podręczne, natomiast w wielkich obiektach przemysłowych znajdują się gaśnice nawet o wadze kilkunastu kilogramów. Gaśnice typu A są przeznaczone do gaszenia pożarów ciał stałych, takich jak drewno czy papier. Gaśnice typu B także do pożarów cieszy, np. benzyny lub smoły. Typ C do gazów palnych, typ D do pożarów metali, E do urządzeń elektrycznych, natomiast gaśnice typu F służą do łatwopalnych środków gotujących, np. olei spożywczych. To, co rozróżnia te gaśnice to ich zawartość, bowiem w zależności od danego rodzaju mają one wewnątrz środek gaśniczy proszkowy, CO2 lub środki wodne pianowe i płynowe.

Znajomość oznaczeń na gaśnicy powinno być obowiązkiem każdego odpowiedzialnego człowieka. Umiejętne posługiwanie się nią może uratować życie nam samym lub innym osobom, wobec tego warto poświęcić swój czas na naukę i zapamiętanie wszystkich rodzajów gaśnic, a przede wszystkim na opanowanie jej użytkowania, które jest bardziej skomplikowane, niż wygląda na pierwszy rzut oka.