Rury kominowe

Odprowadzanie produktów procesu spalania czyli solidne rury kominowe

Energię cieplną potrzebną, aby ogrzać wnętrza pomieszczeń zarówno w budynkach publicznych, jak i prywatnych jest proces spalania paliw. Jest to reakcja chemiczna w wyniku której następuje synteza palnych składników oraz tlenu.

Rury kominowe i wentylacja

Rury kominoweProces spalania musi odbywać się w określonych warunkach. Paliwo nie może zawierać wody, jak również musi zostać zapewniona odpowiednia temperatura zapłonu części lotnych. Zapewniona musi zostać także odpowiednia temperatura powietrza. Jego brak może wywołać spalanie niezupełne, w którym zamiast dwutlenku węgla wydziela się toksyczny tlenek węgla. Widoczną cechą spalania niezupełnego jest płomień o kolorze ciemnoczerwonym, oraz obficie wydzielający się dym, podczas gdy spalanie zupełne można rozpoznać po płomieniu o kolorze żółto – pomarańczowym oraz jasny kolorze dymu. Najczęściej używanym paliwem w wszelkiego rodzaju kominkach jest drewno. Produkowany w procesie spalania dym musi znaleźć odpowiednie ujście. Ujściem tym jest komin. Dym poprzez solidne rury kominowe znajduje drogę na zewnątrz. We wnętrzu komina może być umieszczony wkład kominowy, kanały wentylacyjne, wloty powietrza dostarczanego do palenisk zamkniętych, a także odpowietrzenia kanalizacji.

Z uwagi na fakt, iż procesy spalania dokonujące się w różnego rodzaju kotłach cieplnych prowadzą niekiedy do powstawania silnie żrących substancji najbardziej pożądanym typem wkładu kominowego jest wkład kominowy kwasoodporny, wykonany najczęściej ze stali szlachetnej z dodatkiem innych pierwiastków, takich jak nikiel, chrom, czy molibden.