Od czego zależy cena audytu energetycznego?

Właściciele firm oraz zarządcy coraz chętniej decydują się na inwestycje mające na celu optymalizację zachodzących procesów. Ma to na celu obniżenie ilości zużywanych mediów co przekłada się na znaczne oszczędności. Dodatkowo obecnie coraz bardziej dostrzegalny jest trend troski o środowisko naturalne co wymusza stosowanie alternatywnych rozwiązań.

Jakie uprawnienia powinien posiadać audytor?

audyt energetyczny cenaJest to szczególnie dostrzegalne w przemyśle, gdzie ze względu na duże zapotrzebowanie wszystkie inwestycje przynoszą szybki efekt. W celu określenia potrzeb danego zakładu przeprowadzany jest przeważnie audyt energetyczny cena takiej usługi jest uzależniona w dużej mierze od wielkości fabryki oraz złożoności zachodzących tam procesów. W celu sporządzenia audytu konieczna jest inspekcja zakładu oraz poznanie wszystkich procesów. Właśnie dlatego często audytor współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu oraz technologami. Mają oni najlepszy podgląd co do ewentualnych możliwości zmian. Warto wspomnieć, że wynikiem pracy audytora jest sporządzanie specjalnego raportu, w którym znajdują się szczegółowe informacje o zakładzie. Podany jest również stan obecny. Główną częścią sprawozdania są propozycje wdrożenia czynności optymalizacyjnych wraz z szacunkowymi korzyściami. Na podstawie tego osoby zarządzające firmą mogą oszacować kolejność wdrażanych działań. W ten sposób możliwe jest sporządzenie planu, który pozwoli na rozplanowanie budżetu na kolejne lata.

Jeśli chodzi o sam proces to może być on przeprowadzony w dwojaki sposób. Część firm decyduje się na tak zwany audyt wewnętrzny, który jest realizowany przez zespół wytypowany spośród pracowników firmy. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, który jest realizowany przez niezależnego specjalistę. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie.