Leczenie uzależnienia od alkoholu nie jest proste

Jeśli ktoś bliski wykazuje oznaki uzależnienia od alkoholu, może być trudno reagować. Warto porozmawiać uczciwie z tą osobą o piciu i przekonać, aby poszli do lekarza. Alkoholicy mogą mieć trudności z przyznaniem się, że mają problem, ale wsparcie, otwartość i brak osądu mogą sprawić, że poczują się bezpiecznie.

Diagnoza i leczenie alkoholizmu

leczenie uzależnień alkoholuLekarz zdiagnozuje alkoholizm, gdy w zeszłym roku były obecne trzy lub więcej z następujących zjawisk. Są nimi przytłaczające pragnienie picia, niezdolność do zatrzymania lub kontrolowania szkodliwego picia, objawy odstawienne po zaprzestaniu picia, dążenie do spożywania alkoholu z wyłączeniem innych dotychczasowych przyjemności. Kontynuacja picia pomimo wyraźnych dowodów na szkodliwe konsekwencje to kolejny z objawów alkoholizmu. Leczenie uzależnień alkoholu nie jest proste. Pierwszym etapem leczenia uzależnienia od alkoholu jest detoksykacja. Faza ta powinna zostać zakończona przy pomocy personelu medycznego ze względu na możliwość poważnych, objawów odstawienia. Niejednokrotnie osoby otrzymują leki, które pomagają złagodzić bolesne skutki uboczne braku alkoholu. Kolejnym krokiem jest rehabilitacja. Isnieją dwa rodzaje rehabilitacji, które pomagają leczyć alkoholizm: rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną. Rehabilitacja stacjonarna to intensywne programy terapeutyczne. Rehabilitacja ambulatoryjna pozwala osobom fizycznym uczestniczyć w programie rekonwalescencji, kontynuując codzienne życie. Proces leczenia nie kończy się po zakończeniu rehabilitacji. Długotrwała trzeźwość wymaga ciągłej terapii i może wiązać się z uczestnictwem w grupach wsparcia. Zapewnią one utrzymanie trzeźwości i kontynuację szczęśliwej, zdrowej ścieżki przez miesiące i lata.

Widzisz problemy z alkoholem u bliskich? Reaguj! Dobre słowo i wsparcie będzie skuteczniejszą motywacją do leczenia niż awantury i kłótnie. Alkoholizm jest coraz powszechniejszą chorobą, lecz możliwą do wleczenia. Będąc alkoholikiem raz, jesteś nim całe życie – pij rozważnie.