Kardiomonitor – monitor pracy serca

Zaawansowana technologia umożliwia lekarzowi uzyskanie informacji na temat pracy serca bez zakłócania życia pacjenta. Ciągłe monitorowanie serca jest przydatne w wykrywaniu nieregularnych uderzeń serca, które występują rzadko – w niektórych przypadkach pacjent może nawet nie odczuwać żadnych objawów. W zależności od sytuacji, lekarz może zalecić monitorowanie serca.

Monitor do oceny pracy serca (kardiomonitor)

kardiomonitor do szpitalaProblemy zdrowotne

amoxil online

, takie jak niewyjaśnione omdlenia lub niewyjaśniony udar, mogą być związane z sercem. Monitorowanie pracy serca (przeprowadzane przy pomocy odpowiednich urzadzeń, m.in. kardiomonitor do szpitala, transtelefoniczny monitor zdarzeń sercowych) jest stosowane w celu rozpoznania lub wykluczenia zaburzeń rytmu serca oraz w celu ustalenia właściwego sposobu leczenia. Lekarz może zalecić stałe monitorowanie pracy serca aby ułatwić diagnostykę stanów chorobowych

kamagra oral jelly usa

, do których zaliczyć można m.in.: migotanie przedsionków, palpitacje serca, niewyjaśnione omdlenie i niewyjaśniony udar mózgu. Migotanie przedsionków (AFib) jest częstym schorzeniem, w którym górne komory serca biją bardzo szybko i nieregularnie. Jeśli u pacjenta występuje migotanie przedsionków lub jeśli lekarz podejrzewa, że tak jest, może być zalecane monitorowanie pracy serca w celu określenia częstości i czasu trwania migotania. W niektórych przypadkach lekarz może chcieć monitorować skuteczność różnych metod leczenia w utrzymaniu kontroli nad migotaniem przedsionków.

Elektrokardiografia ambulatoryjna (AECG) obejmuje monitorowanie pracy serca w warunkach ambulatoryjnych w określonym czasie. Urządzenia AECG różnią się od innych narzędzi monitorujących pracę serca, ponieważ mogą być używane do określenia konkretnych przypadków arytmii, które zazwyczaj nie są wykrywane przy użyciu standardowego EKG.