Karawany – samochody przystosowane do transportu zwłok

 

Większość zakładów pogrzebowych specjalizuje się obecnie w usługach kompleksowych. Dla bliskich osoby zmarłej jest to na pewno bardzo dobre rozwiązanie, bo w tym trudnym czasie nie muszą zajmować się formalnościami związanymi z pogrzebem.

Transport krajowy i międzynarodowy zwłok – przewóz w odpowiednich warunkach

usługi pogrzebowe dostępne w KrakowieTrzeba jednak wiedzieć, jak wszystko odbywa się od chwili śmierci do pogrzebu. Kiedy umiera ktoś bliski, musimy mieć potwierdzenie lekarskie. Tylko lekarz może wypisać akt zgonu. Większość śmierci zdarza się w szpitalach, gdzie lekarze są na miejscu. Jeśli jednak ktoś umiera poza szpitalem, to na teren zdarzenia przyjeżdża również lekarz. Po stwierdzeniu zgonu rodzina osoby zmarłej musi załatwić profesjonalny transport, by odwieźć zwłoki do chłodni. Tym zajmują się właśnie zakłady pogrzebowe. Jeśli chodzi o usługi pogrzebowe dostępne w Krakowie, to oczywiście większość zakładów pogrzebowych ma własne chłodnie, w których przechowywane są osoby zmarłe. Zmarli znajdują się w chłodni do czasu pogrzebu, chyba że jest konieczność transportu zwłok na większe odległości w kraju lub za granicą. To również jest możliwe, ale trzeba znaleźć zakład, który oferuje takie usługi. W przypadku transportu zagranicznego wcale nie jest to takie łatwe, bo w większości krajów potrzeba jest zgoda konsula na transport zwłok. W dużej mierze zwłoki sprowadzane są z zagranicy do Polski.

Rzadko zdarzają się odwrotne sytuacje, choć i to jest możliwe. Najlepiej wybierać zakłady pogrzebowe, które mają w swoich usługach profesjonalny transport. Transport samochodowy odbywa się specjalnymi karawanami, które wewnątrz muszą posiadać chłodnie. Karawany przewożą też osoby zmarłe na miejsce pochówku, czyli na cmentarz. Najlepiej wybierać takie zakłady, które oferują kompleksowe usługi i załatwią wszystko w imieniu rodziny osoby zmarłej.