Istota tworzenia segmentów sterujących maszynami wytrzymałościowymi

 

Podstawowe urządzenia będące na wyposażeniu laboratoriów, umożliwia obciążenie obiektów badanych do 300 kN. Wartość tych parametrów, wynika z możliwości konstrukcyjnych i wytrzymałościowych tego typu maszyn. Jak przebiega sterowanie takimi maszynami i jak wygląda ich logiczna struktura?

Sterowanie maszynami wytrzymałościowymi

uniwersalna maszyna wytrzymałościowaAby poznać logiczną strukturę układu sterowania maszyny wytrzymałościowej, należy porównać bieżące wartości wybranego sygnału sterującego. Przykładem może być, przesunięcie tłoka z sygnałem zadanym, który umożliwia określenie odpowiedniego sygnału błędu i przesłanie go do serwozaworu, w którym następuje ruch elementów sterujących. Realizacja takich zadań, uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, przeprowadza dzięki programatorowi, który przygotowuje odpowiednie kody programu sterującego. Takie rozwiązanie pozwala na połączenie i współpracę z komputerem PC, gdzie funkcje programatora są zdefiniowane w specjalnym oprogramowaniu . Podstawowe funkcje takiej współpracy to: wybór siły, długość przemieszczania, odkształcania, zmiany zakresów pracy, zerowanie kanałów, oraz przygotowanie maszyny do prób. W tak skonstruowanym systemie, wybranym sygnałem można sterować w następujący sposób: poprzez ręczne ustawienia, poprzez odpowiedni program komputerowy, oraz analogowo, czyli przez zewnętrzny sygnał sterujący. Umiejętność programowania procesów badawczych, zależy od możliwości podzielenia ich na główne segmenty. Złożone procesy są integrowane z głównych segmentów tak, że zakończenie jednego segmentu staje się początkiem kolejnego.

Każdy segment ma przyporządkowany w komputerze odpowiedni numer i jest opisywany według określonych zasad. Innym pojęciem używanym w systemie jest blok, który można określić jako sygnał złożony z wielu segmentów, zdolny zapamiętywać go w postaci bloku, a następnie tworząc nowy program, realizuje kolejne sekwencje oddziaływań na badany obiekt.