Gdzie można zainstalować pompę?

Coraz więcej osób poszukuje obecnie sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dotyczy to także nieruchomości, które znajdują się na terenie dużych miast. Przyczyną są stale rosnące koszty zakupu energii potrzebnej do ogrzewania czy przygotowania wody użytkowej. Na szczęście na rynku dostępne są już rozwiązania, które umożliwiają znaczne obniżenie kosztów w dłuższej perspektywie.

Sposoby na pozyskiwanie energii cieplnej

powietrzne pompy ciepła z łodziSą to tak zwane odnawialne źródła energii pozwalające wytwarzać energię w sposób rozproszony. Warto wspomnieć, że na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań z tego zakresu. Szczególnie popularne są powietrzne pompy ciepła z łodzi, na terenie której działa wielu dostawców takich rozwiązań. Przy pomocy tych urządzeń możliwe jest wygenerowanie energii, która następnie jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń czy przygotowania wody użytkowej. Warto wspomnieć, że powietrzne pompy ciepła mogą być zainstalowane w budynku praktycznie w dowolnym momencie. Dodatkowo osoby chcące zainwestować w takie rozwiązanie mogą otrzymać wsparcie finansowe z funduszy krajowych czy międzynarodowych. Są to przeważnie dotacje, dofinansowania czy kredyty na warunkach preferencyjnych. Dzięki nim cała inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna i zwraca się przeważnie w kilka lat. Coraz częściej spotykane są także układy, w których pracuje więcej niż jedno źródło energii.

Są to tak zwane systemy hybrydowe. Najczęściej obejmują one fotowoltaikę oraz właśnie urządzenia grzewcze. W takim układzie prąd z paneli może bowiem zasilać działanie sprężarki. Jak widać obecnie dostępnych jest wiele różnych rozwiązań, które pozwalają zapewnić potrzebne do funkcjonowania obiektu media. Jest to niezwykle ważne z perspektywy finansowej. Na dłuższą metę takie rozwiązania stają się bardzo opłacalne. Czas zwrotu z inwestycji jest bowiem stosunkowo krótki.