Etapy terapii alkoholowej

Temat uzależnienia jest zawsze bardzo trudny zarówno dla osoby uzależnionej, jak i dla jego najbliższego otoczenia, zwłaszcza dla rodziny. Rodzina oczywiście może wspierać alkoholika, ale to przede wszystkim osoba uzależniona musi chcieć podjąć leczenie.

Podjęcie terapii alkoholowej

terapia alkoholowaOsoby uzależnione od alkoholu najczęściej nie zdają sobie sprawy lub nie dopuszczają do siebie myśli o tym, że są chore. Pierwszym etapem do podjęcia decyzji o leczeniu jest uświadomienie sobie swojego problemu z alkoholem i dopiero wtedy terapia alkoholowa jest możliwa. Decyzję o uczęszczaniu na terapię grupową lub indywidualną musi podjąć sama osoba uzależniona, bo tylko wtedy istnieją jakiekolwiek szanse na jej powodzenie. Uświadomienie sobie swojego problemu, a następnie konsekwencji nadużywania alkoholu i ponoszonych z tego powodu strat jest najważniejszym krokiem. Następnie na terapii próbuje się dotrzeć do samego sedna uzależnienia, bo zrozumienie przyczyny jest niezwykle istotne. Następne etapy zawierają w sobie akceptację i wybaczenie sobie, a także bardzo ważną naukę asertywności, czyli naukę odmawiania i nie ulegania pokusom. Każdy z tych etapów jest niezmiernie trudny, bolesny, zwłaszcza psychicznie, i wiele osób ma problemy z przejściem każdego z nich. Niemniej jednak warto cały czas próbować i uczęszczać na terapię regularnie, co w połączeniu z wytężoną pracą nad sobą może przynieść spodziewany efekt. Po terapii nadal należy przestrzegać tego, czego się nauczyliśmy, jeśli nie chcemy wrócić na dawną drogę.

Terapia leczenia osób uzależnionych od alkoholu jest trudna i długa. Konieczna jest praca nad sobą i czynne uczestniczenie w terapii. Leczenie nie kończy się jednak wraz z końcem terapii i konieczne jest trzymanie się indywidualnie opracowanego programu przez cały czas.