Czym jest AdBlue

 

Jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku azotu jest transport drogowy. Jego szczególne nasilenie można zaobserwować w miastach, gdzie występuje najwięcej spalin samochodowych. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg chorób układu oddechowego.

AdBlue ogranicza emisję spalin

zbiorniki adblueJest to substancja zamontowana w samochodzie w specjalnym zbiorniku. Pojazdy posiadające silniki wysokoprężne, czyli przeważnie ciężarówki lub autobusy, wytwarzają najwięcej zanieczyszczeń. AdBlue zostaje zainstalowany w układzie wydechowym samochodu i pod wpływem ciepła rozpada się na dwutlenek węgla i amoniak, a następnie przetwarza spaliny na azot i parę wodną. Nie jest to środek dodawany do paliwa, tylko roztwór mocznikowy zamontowany osobno. Używanie go jest konieczne od czasu, gdy Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła przepisy dotyczące ograniczenia emisji niebezpiecznych substancji w 2004 roku. Zbiorniki AdBlue przystosowane są specjalnie do przechowywania substancji, nie jest ona jednak w żaden sposób niebezpieczna, łatwopalna czy żrąca. Po zużyciu zawartości jednego pojemnika można zaopatrzyć się w kolejny na stacji benzynowej lub w specjalnych punktach. AdBlue można zainstalować w każdym pojeździe posiadającym silnik wysokoprężny, czyli również w samochodach osobowych, maszynach rolniczych, pojazdach budowlanych, samochodach kempingowych, a nawet lokomotywach. Nie jest to duży wydatek, ponieważ 18 litrów płynu kosztuje tylko około 40 złotych.

Przed zbliżającym się zużyciem płynu w zbiorniku, samochód sygnalizuje konieczność jego uzupełnienia. Warto w tym momencie zarezerwować wolną chwilę na wycieczkę do punktu, w którym można dolać AdBlue do pojemnika. Jeśli płyn nie zostanie uzupełniony, silnik przestanie działać, co uniemożliwi dalszą jazdę.