Błona biologiczna z mikroorganizmów oczyszczająca ścieki

Ostatnio bardzo popularne stały się tzw. biologiczne oczyszczalnie ścieków. Warto wiedzieć, jak działają takie oczyszczalnie i dlaczego warto postawić na ich budowę. Pod nazwą oczyszczalnie biologiczne kryją się tak naprawdę dwie technologie, które stosowane są zdecydowanie najszerzej – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Oczyszczalnia z komorami na złoże biologiczne tj. żwir

biologiczne oczyszczalnie ścieków w wielkopolskimPierwszą z tych technologii jest złoże biologiczne. Drugą technologią jest komora osadu czynnego, czyli innymi słowy – bioreaktor. Oczyszczalnie ze złożem biologicznym, jak sama nazwa wskazuje, posiadają specjalny zbiornik podzielony na komory, w którym znajduje się złoże biologiczne. Złożem biologicznym nazywany jest żwir lub tłuczeń. Mogą to być również kształtki z tworzyw. Najpierw ścieki zostają zawsze wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Dopiero później biologiczne oczyszczalnie ścieków w wielkopolskim transportują nieczystości do zbiornika ze złożem biologicznym i przesączają je. Nieczystości są pochłaniane przez wyspecjalizowane mikroorganizmy, które znajdują się w zbiorniku. To te mikroorganizmy tworzą swoistą błonę biologiczną i pozwalają na oczyszczenie ścieków. Dopiero teraz oczyszczone biologicznie ścieki mogą trafić do gruntu, rowu melioracyjnego, a nawet do okolicznej rzeki. Nie zagrażają one ani człowiekowi, ani zwierzętom, ani też roślinom.

Warstwa zanieczyszczeń, która pozostanie na dnie, znowu trafia do osadnika gnilnego. Wiadomo, że co jakiś czas ta warstwa musi zostać usunięta, by nie doszło do zatkania zbiornika. Przez złoże biologiczne musi stale przepływać powietrze. Czasami konieczne jest zamontowanie specjalnego wentylatora, który będzie doprowadzał powietrze do złoża. Można też całkowicie zautomatyzować pracę przydomowej oczyszczalni biologicznej za pomocą prądu elektrycznego.